0918 266 499
info@plesrusinov.sk
Myšlienka Plesu

Hlavným organizátorom podujatia je občianske združenie molodŷ.Rusynŷ. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre spoločenské stretnutie Rusínov na reprezentačnej úrovni. Medzi Rusínmi je mnoho úspešných, podnetných a ambicióznych umelcov, lekárov, športovcov, podnikateľov, aktivistov, ktorí svojou prácou prispievajú k obohateniu našej spoločnosti a v konečnom dôsledku aj zviditeľneniu Rusínov na Slovensku.
Mená ako Michal Hudák, Andy Warhol, Paul Newman, Peter Bondra, Miroslav Lajčák, či Juraj Šteňo isto netreba veľmi predstavovať a predsa títo všetci vysoko uznávaní ľudia majú jedno spoločne, a to rusínske korene.
Spolupodieľaním sa na príprave plesu aj Vašim pričinením pomôžeme k prehlbovaniu spolupráce medzi aktívnymi Rusínmi. Ples sa organizuje za podpory Rusínskej obrody na Slovensku, Združenia inteligencie Rusínov Slovenska, Okrúhleho stola Rusínov Slovenska i ďalších rusínskych organizácií a aktivistov. Súčasťou podujatia je odovzdávanie ocenenia rusínskej osobnosti.

ocenenie ocenenie
Účastníci plesu budú svedkami odovzdania insígnií novozriadeného Radu Adolfa Dobrianskeho, ktorý bude udeľovať Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) fyzickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj národnej identity, obhajobu práv Rusínov vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a zvyšovanie kvality života Rusínov na Slovensku aj v zahraničí. Novozriadený rad nesie meno významného rusínskeho buditeľa a politika A. I. Dobrianskeho. Rad pozostáva z piatich tried a jednej osobitnej triedy s kolanou (radovou reťazou). OSRS chce takto oceňovať zásluhy v prospech Rusínov.
ocenenie
4-tá trieda rádu Adolfa Dobrianskeho
doc. PhDr. Vasiľ Jabur, CsC. – je jedným z kodifikátorov rusínskeho jazyka na Slovensku. Patrí k najvýznamnejším rusínskym jazykovedcom, bol riaditeľom Inštitútu rusínskeho jazyka pri Rusínskej obrode na Slovensku, dodnes pôsobí na Inštitúte rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom mnohých vedeckých prác z oblasti rusínskej lingvistiky. Rád Adolfa Dobrianskeho 4-tej triedy sa mu zapožičiava za významný vklad do oblasti rozvoja rusínskeho jazyka.
ocenenie
4-tá trieda rádu Adolfa Dobrianskeho
Mgr. Anna Kuzmiaková – rusínska novinárka, prekladateľka a aktivistka. Bola členkou prvej redakcie rusínskej periodickej tlače po roku 1989, ktorá vznikla pri Rusínskej obrode na Slovensku. Neskôr založila periodikum InfoRusin. Takisto stála pri kodifikácii rusínskeho jazyka. Bola aj predsedníčkou Rusínskej obrody na Slovensku, založila jedinú celoslovenskú súťaž v recitovaní v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov. Rád Adolfa Dobrianskeho 4-tej triedy sa jej zapožičiava za významný vklad do oblasti rozvoja rusínskych médii a kultúry.
ocenenie
5-tá trieda rádu Adolfa Dobrianskeho
Mgr. Bogdan Gambaľ – rusínsky aktivista z Poľska bol v rusínskom ruchu od druhej polovice 80-tych rokov. Po roku 1989 bol jedným z tých, ktorí obnovili činnosť najstaršej rusínskej organizácie v Poľsku – Ruská Bursa v Gorliciach, je jej predsedom. V roku 2011 založil pri tejto organizácii prvé rusínske internetové rádio, ktoré vysielalo 24 hodín denne – lem.fm. Medzičasom rádio vysiela už aj terestriálne. Pri rádiu vznikol aj informačný portál lem.fm. Rád Adolfa Dobrianskeho 5-tej triedy sa mu zapožičiava za významný vklad do oblasti rusínskych médií.

Aktuálny ročník

13. 02. 2021 Hotel DoubleTree by Hilton

 • 18.00- 19.00 – príchod hostí (privítanie, welcome drink)
 • 19.00 – otvorenie plesu
 • 19.10 – kultúrny program
 • 19.20 – úvodné tanečné kolo
 • 20.00 – večera
 • 21.00 – začiatok predaja tomboly
 • 21.30 – kultúrny program
 • 22.00 – udeľovanie ocenenia rusínskej osobnosti
 • 23.00 – švédske stoly
 • 23.30 – tombola
 • 04.00 – ukončenie plesu
Predaj lístkov

V prípade záujmu o lístky je potrebné kontaktovať nás na čísle 0918 266 499 alebo mailom info@plesrusinov.sk

V cene lístka je welcome drink, prípitok, dvojchodová večera, káva, dezert, víno, polnočné teplé a studené bufetové stoly, program. Vlastný alkohol nie je akceptovaný.

Lístky je potrebné vyzdvihnúť po dohode mailom alebo telefonicky. Sedenie je pri okrúhlych stoloch pre 10 ľudí.

Dresscode: Black Tie Optional

Black tie optional

Tento dress kód vyjadruje možnosť zvoliť smoking alebo čierny oblek. Zvlášť sa hodí pokiaľ nemáte smoking a museli by ste si ho požičiavať alebo kupovať. Jednoducho si oblečte kvalitný čierny oblek, bielu košeľu a čiernu kravatu. Dajte si pozor na to, aby vám oblek dobre sedel, pretože v opačnom prípade by ste vyzerali ako nedostatočne prestížne oblečený na túto udalosť.

Zdroj: TheTrendSpotter

Ubytovanie

Ubytovať sa môžete priamo v hoteli DoubleTree by Hilton Košice. Pre návštevníkov plesu je poskytovaná zvýhodnená cena.
Pri rezervovaní ubytovania je potrebné uviesť, že ste hosťom Reprezentačného plesu Rusínov. Prosíme, v prípade záujmu kontaktujte rezervačného agenta na čísle +421 55 3251 500

www.doubletree-kosice.com

Partneri a sponzori
Organizátor
Generálni sponzori
Hlavní sponzori
Sponzori
Partneri
Mediálni partneri